Przełączamy się na zieloną stronę

TYLKO U NAS ZEROEMISYJNE REKLAMY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O tyle ton od początku 2021 r. zredukowaliśmy emisję gazów cieplarnianych.

Nasz plan przełączenia się na zieloną energię:

 • Umowa na dostawę energii z gwarancjami jej pochodzenia ze źródeł odnawialnych.

  styczeń 2021
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych.

  kwiecień 2021
 • Akcje dotyczące środowiska i promocji ekologii.

  2021 - 2022
 • Zakup kolejnej farmy fotowoltaicznej

  2022
 • Bezpośredni zakup od producenta energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

  2023

Bierzemy udział w projektach promujących ekologiczny styl życia, zachęcamy m.in. do świadomego zużycia energii, umiarkowania w zużyciu wody, selektywnej zbiórki odpadów, zrównoważonego transportu oraz wielu inicjatyw.

W 2022 ROKU STWORZYLIŚMY OKOŁO
500
JAKOŚCIOWYCH TEKSTÓW
O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

Więcej o naszej działalności w obszarze środowiskowym i społecznym znajdziesz tutaj.