Przełączamy się na zieloną stronę

W 2020 roku Wirtualna Polska Holding obniżyła emisję CO2 o ponad 14% w stosunku do 2019 roku. Nie zatrzymujemy się!

O tyle ton od początku 2021 r. zredukowaliśmy emisję gazów cieplarnianych.

Przełączamy się na zieloną stronę

Wirtualna Polska rozpoczęła proces przechodzenia na zieloną energię, który zrealizuje w kilku etapach. Od początku roku spółka kupuje energię wyłącznie z gwarancjami pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Rozpoczęła się też budowa pierwszej, testowej farmy fotowoltaicznej. Od 2023 roku centra danych WP będą w pełni zeroemisyjne.

Czytaj więcej

Nasz plan przełączenia się na zieloną energię:

 • Umowa na dostawę energii z gwarancjami jej pochodzenia ze źródeł odnawialnych.

  styczeń 2021
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych.

  kwiecień 2021
 • Akcje dotyczące środowiska i promocji ekologii.

  2021 - 2022
 • Bezpośredni zakup od producenta energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

  2023

Bierzemy udział w projektach promujących ekologiczny styl życia, zachęcamy m.in. do świadomego zużycia energii, umiarkowania w zużyciu wody, selektywnej zbiórki odpadów, zrównoważonego transportu oraz wielu innych inicjatyw.

W 2020 roku stworzyliśmy 852 treści edukacyjnych, w tym m.in.:

zrównoważony transport

selektywna zbiórka odpadów

zmiany klimatyczne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5